Firma ADAM NALAZEK PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE PACK TUBE otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich na realizację projektu pt. „Podniesienie konkurencyjności firmy Adam Nalazek PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE Pack Tube poprzez wdrożenie na rynek nowej gamy produktów oraz nowych rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R”.

Planowany okres realizacji projektu
: 01.03-31.12.2023 r.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym oraz na rynku międzynarodowym poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych oraz komercjalizację opracowanych na ich podstawie nowych produktów. Projekt dotyczy wdrożenia w przedsiębiorstwie wyników samodzielnie przeprowadzonych i zleconych prac B+R, wprowadzenia na rynek i do oferty nowych produktów oraz innowacji procesowej. Firma planuje wdrożyć do oferty nowe produkty w postaci opakowań wykonanych z monofolii, do czego niezbędne jest wdrożenie innowacyjnej linii do zgrzewania opakowań typu saszetka wykonanych ze wskazanego materiału.

Zakres Projektu obejmuje nabycie środków trwałych:

  • Ciąg technologiczny do formowania, napełniania i zgrzewania opakowań typu saszetka – 1 szt.

Planowane efekty projektu:
Głównym efektem projektu jest wprowadzenie na rynek nowego produktu w postaci saszetek wykonanych z monofolii, które pozwoli na rozszerzenie zakresu realizowanych przez firmę usług zwiększając udział na rynku produkcji opakowań dla przemysłu spożywczego i kosmetycznego. Wdrożenie nowoczesnej technologii przyczyni się do dopasowania produktów firmy do wymogów prawnych oraz trendów, związanych z aspektami legislacyjno – środowiskowymi. Oprócz aspektu recyklingu materiału, nowoczesne maszyny charakteryzują się mniejszym zużyciem energii elektrycznej. W efekcie, oprócz wprowadzenia na rynek nowych, unikalnych produktów, Firma posiądzie nowe możliwości produkcyjne oraz dostosuje swój asortyment do zbliżających się zmian w wymogach legislacyjnych. 

Wartość projektu ogółem
: 1 845 000,00 zł
Wysokość wydatków kwalifikowalnych: 1 500 000,00 zł
Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 900 000,00 zł